SGK Medula Dönem Sonlandırma Ekranı GirişiSGK Medula Dönem Sonlandırma Ekranı Giriş için Tıklayınız

Medula dönem sonlandırma nasıl yapılır,medula dönem sonlandırma adresine ulaşmak istiyorum,medula dönem sonlandırma iptali nereden yapılıyor,medula dönem sonlandırma linki açılmıyor...

Dönem sonlandırma, “Bu döneme ait fatura işlemlerimi ve diğer yükümlülüklerimi
tamamladım. Artık bu dönemi kapatıyor ve dönem içinde GSS’ye kaydetmiş olduğum
faturaların bedelini talep ediyorum.” anlamına gelmektedir. Dönem sonlandırma, muhasebe dilindeki dönem kapatmaya benzetilebilir.

Örnek olarak:

Başhekim veya yönetici 1-31 Ocak dönemini sonlandırarak, bu dönem için
GSS sistemine kaydettiği

• 897665 numaralı 25.01.2007 tarihli 1.000 YTL’lik
• 897666 numaralı 26.01.2007 tarihli 10.000 YTL’lik icmal
• 897667 numaralı 31.01.2007 tarihli 9.000 YTL’lik icmal
• 897668 numaralı 31.01.2007 tarihli 1.000 YTL’lik
faturaların bedeli olarak GSS’den 21.000 YTL’lik geri ödeme talep edecektir.

Dönem sonlandırma ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

• Dönem sonlandırma, hastane HYBS’sinde değil GSS sisteminde yapılacak bir işlemdir. Sadece yetkilendirilmiş başhekim veya yönetici tarafından yapılabilir.

• İçinde bulunan dönem sonlandırılamaz. Örneğin 1-31 Ocak dönemi en erken 1 Şubat’ta sonlandırılabilir.

• Geri ödeme aşamasında bilgi tutarsızlığına sebep olunmaması için, sonlandırılmış döneme ait fatura bilgisi, ödeme bilgisi, takip bilgisi silinemez, güncellenemez.

• Silme veya güncelleme gerekiyorsa dönem sonlandırma iptal edilmeli, düzeltme
yapıldıktan sonra dönem tekrar sonlandırılmalıdır.

• Faturanın sonlandırılmış döneme girmesi için dikkate alınan, faturanın GSS sistemine kayıt tarihi değil, faturanın tarihidir.

Örneğin: Ocak ayına ait 31 Ocak tarihli bir fatura kaydını 3 Şubat’ta E00 süreci ile GSS sistemine kaydedilir ve daha sonra Ocak dönemi sonlandırılırsa, bu fatura Ocak dönemine girer.

• Sonlandırılan döneme ait fatura bilgisi, dönem sonlandırma işlemi yapıldıktan sonra GSS sistemine kaydedilirse, fatura bedeli bir sonraki döneme dahil edilir.
Örneğin: Ocak dönemi 1 Şubat tarihinde sonlandırılmış olsun. Fatura tarihi 31 Ocak olan bir kayıt 2 Şubat’ta GSS sistemine E00 süreci ile kaydedilirse, bu fatura bir sonraki dönem olan Şubat’a kalacaktır.

Üst Yazı (Dilekçe) Oluşturma

Sonlandırılmış döneme ait faturaların GSS Ödeme Birimlerine gönderilmesinde tesislere yardımcı olacak bir adet evrak üst yazısı sistem tarafından üretilmektedir. Başhekim veya yönetici tarafından alınacak olan evrak üst yazısında aşağıdaki bilgiler olacaktır:

GSS Medula Sağlık Ödeme Sistemi – Genel Bilgilendirme

• Hangi tesise ait olduğu
• Hangi döneme ait olduğu
• Hangi GSS Ödeme Birimine gönderilecek olduğu
• Ayaktan/Yatarak ayrımına göre branş bazlı fatura tutarları
• Evrak referans numarası

Sağlık tesisleri, döneme ait üst yazıyı sistemden alarak, diğer gerekli belgelerle birlikte ilgili GSS Ödeme Birimine başvuracaktır. Üst yazıda bulunan evrak referans numarası ödeme birimlerinde, evrak kaydı için kullanılacak bir anahtar koddur. Bu numara ile, sağlık tesisinin fatura evrakı sisteme kaydedilmekte ve geri ödeme süreci başlamaktadır.

Üst yazı ile ilgili önemli noktalar aşağıdaki gibidir:

• Üst yazının, GSS birimlerine teslimi sırasında, evrak kayıt servisi tarafından sağlık tesislerine verilen evrak numarası, geri ödemenin takibi için kullanılacaktır.

• Üst yazı, sağlık tesisinin fatura evrakını hangi GSS birimine teslim etmesi gerektiğini belirterek, sağlık tesislerini yönlendirmektedir. Bunun yanı sıra, branş bazında ve toplam fatura tutarı bilgileri sağlık tesislerine yapılacak geri ödeme tutarını göstermektedir.

• GSS Ödeme Birimi tarafından, kaydı yapılmış evrakın dönem sonlandırması iptal
edilemez. Böyle bir durumda, dönem sonlandırmasının iptali gerekiyorsa, ilgili GSS Biriminin evrak kaydını silmesi gerekmektedir.