SGK İlaç Raporu Sorgulama GirişSGK İlaç Raporu Sorgulama Girişi için Tıklayınız

SGK İlaç Raporu Onaylama işlemleri nereden yapılıyor,4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

E-Rapor nedir?

MEDULA sistemini kullanan tüm sağlık hizmeti sunucuları tarafından elektronik ortamda düzenlenmiş olan ilaç kullanım ve muafiyet raporları E-Rapor (elektronik rapor) olarak adlandırılmaktadır.

E-Rapor nasıl düzenlenir?

Kurumumuzca yayınlanmış olan rapor teşhis kodları ve etken madde listeleri kullanılarak, hastanelerin kendi yazılım sistemleri üzerinden bilgiler kaydedilerek rapor oluşturulmakta ve başhekimlikçe onaylandıktan sonra rapor Kurumumuz Medula Sisteminde görülebilmektedir.

E-Rapor uygulaması ne zaman başlamıştır, avantajları nelerdir?

01.11.2010 tarihinden önce ilaç kullanım ve muafiyet raporları sağlık hizmeti sunucularınca kağıt üzerinde manuel olarak düzenlenmekte ve eczanelerce kaydedilmekte iken, 01.11.2010 tarihi itibariyle Medula sistemini kullanan tüm sağlık hizmeti sunucularında E-Rapor uygulamasına geçilmiştir. Raporlar elektronik ortamda hastanelerce düzenlenerek Kurumumuz Medula sistemine iletilmektedir. E-Raporlar için ayrıca reçete ekinde basılı rapor istenmemektedir. Düzenlenmiş olan raporlarda eksiklikler bulunması halinde hastanelerce yeni bir rapor düzenlenmeden, mevcut rapor üzerinde düzeltmeler yapılabilmektedir. Raporların düzenlendiği sağlık kurumundan kayıt edilmesi ile olası sahte raporların önüne geçilmesi sağlanmaktadır.