SGK Hizmet Takip Projesi GirişiSGK Hizmet Takip Sistemi Giriş için Tıklayınız

SGK Hizmet Takip Sistemi nedir,SGK Hizmet Takip Projesine nasıl ve nereden giriş yapabilirim?

SGK HİTAP NEDİR?

Hizmet Takip Programı, SGK tarafından geliştirilen bir online veritabanı sistemidir.

Sigortalı sayılanların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı programa internet üzerinden aktarılma işlemidir.

SGK HİTAP’A NEDEN GEREK DUYULDU?

Devlet memurlarının hizmetlerine ilişkin bilgileri kurumlarınca tutulduğundan, gerek emeklilik talebinde bulunulması gerekse memuriyet görevlerinden ayrılarak diğer statüler kapsamında çalışmaya başlamaları halinde emeklilik işlemleri ve hizmet birleştirmesi için gerekli belge ve bilgiler son defa çalıştıkları kurumlardan istenilmekte, yazışmaların posta yoluyla yapılması işlemlerin geç sonuçlanmasına, zaman ve iş gücü kaybına dolayısıyla mağduriyetlere neden olmaktadır.

Bu olumsuzlukların sona erdirilmesi amacıyla, günümüz ve gelecek dönem gereklerine uygun internet ulaşımı olan web tabanlı bir sistem kurularak devlet memurlarının tüm bilgilerinin saklanması, elektronik ortamda izlenerek gereksiz yazışmaların ve zaman kaybının önlenmesi ve emekli aylığı bağlanma süresinin en aza indirilmesi amacıyla “ HİTAP” Hizmet Takip Projesi başlatılmıştır.

Bu amaçla hazırlanan “5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA TEBLİĞ” 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış bulunmaktadır.

SGK HİTAP’A KİMLERİN BİLGİLERİ AKTARILACAK?

Hizmet takip programına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında kadrolu memur olarak görev yapan personelin bilgileri sisteme aktarılacaktır.

Sözü edilen 4 üncü maddenin (B), (C) ve (D) fıkraları kapsamında görev yapan personelin bilgileri programa aktarılmayacaktır.

SGK HİTAP’A HANGİ BİLGİLERİN AKTARILMASI GEREK?

Bahse konu personellerin hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgileri ve intibaklarına ilişkin olarak öğrenim durumu, unvan, askerlik, diğer sigortalılık süresi, açık süresi, itibari hizmet süresi bilgileri ile ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminat bilgilerini internet üzerinden aktaracaklardır.

SGK HİTAP’A AKTARILAN BİLGİLER ESAS ALINARAK;

a) Sigortalıların hizmet borçlanma (askerlik, yedek subay okul süresi, avukatlık stajı, doktora ve benzeri) dilekçelerinin Kuruma intikalinden sonra borçlanma tahakkuklarının elektronik ortamda yapılması ve borçlanma fişlerinin ilgili kamu idaresine internet üzerinden iletilerek borçlanma işlemlerinin sonuçlandırılması,

İletişim Bilgileri

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı

Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye / ANKARA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MAİL TELEFON

abaran2@sgk.gov.tr (0312) 458 76 22

syildiz25@sgk.gov.tr (0312) 458 76 23

nata@sgk.gov.tr (0312) 458 76 22

asatar@sgk.gov.tr (0312) 458 76 23