e-Sigorta Kullanıcı Kodu ve Şifresi Nasıl ve Nereden Alınır?Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi, prim belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda gönderilmesine imkan sağlayan şifredir.

-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi, prim belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda gönderilmesine imkan sağlayan şifredir

Bu şifrenin alınabilmesi amacıyla başvurunun kimler tarafından ve nasıl yapılacağı ile başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1-Kimler e-Sigortalı kullanıcı kodu ve şifresi alır?

Bir sigortalı çalıştıran işverenler de dahil olmak üzere, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran tüm işverenler gerek sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini, gerekse aylık prim ve hizmet belgelerini, Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulmuşlardır.

Prim belgelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için de, işyeri dosyasının tescil edilmesinin ardından, işverenlerce veya vekil tayin edilen kişilerce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin alınması icap etmektedir.

Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin veya aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK’ya elektronik ortamda gönderilmeyip yasal süresi içinde kağıt ortamında verilmesi durumlarında dahi, ilgililer hakkında 5510 sayılı Kanunun 102. maddesine göre idari para cezası uygulandığından, sözkonusu belgelerin yasal süresi içinde ve e-Sigorta kanalıyla gönderilmesine azami özen gösterilmesi gerekmektedir.

2-e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi için başvurular nasıl yapılır?

e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi için yapılacak başvurular, bir suret düzenlenecek “e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu” ve iki suret düzenlenecek “e-Sigorta Sözleşmesi” ile yapılmaktadır.

Başvuru, gerçek kişi işverenin bizzat kendisi tarafından veya tüzel kişi işverenlerin temsil ve ilzama yetkili kişileri tarafından ya da apartman yöneticiliklerinde apartman yöneticisi tarafından yapıldığı ve ilgili sosyal güvenlik merkezine kimlik belgesi ibraz edilerek imza beyanında bulunulduğu takdirde, bu kişilerden ayrıca imza sirküsü istenilmemektedir.

3- Vekil tayin edilecek kişiler tarafından başvuru nasıl yapılır?

Başvurunun yukarıda belirtilen kişiler tarafından değil de vekil tayin edilen kişiler tarafından yapılması durumunda, hem başvuru formunda imzası bulunan işveren konumundaki kişiye ait imza sirküsünün hem de vekaletnamenin aslının veya noter onaylı bir suretinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda vekaletnamenin, Sosyal Güvenlik Kurumuna her türlü başvuruyu yapmaya, Kurumla her türlü sözleşmeyi imzalamaya, Kurumdan her türlü belgeyi teslim almaya ve Kuruma her türlü belgeyi vermeye yetkili olunduğuna genel vekaletname olması veya e-Sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi başvurusu yapmaya, e-Sigorta sözleşmesi imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi teslim almaya, Kuruma e-Sigorta kanalıyla aylık prim ve hizmet belgesi göndermeye yetkili olunduğuna dair özel vekâletname olması icap etmektedir.

Başvuru işlemleri sırasında, vekaletnamenin aslı veya noter onaylı sureti ile birlikte bir fotokopisinin ibraz edilmesi ve ilgili sosyal güvenlik merkezinde görevli müdür yardımcısı tarafından vekaletnamenin aslı görüldükten sonra, fotokopinin üzerine “Aslı Görülmüştür.” ibaresinin yazılıp imzalanması durumunda, vekaletnamenin aslı ibraz edilmiş sayılmaktadır.

Başvurunun vekil tayin edilen kişiler tarafından yapılacak olduğu durumlarda, sosyal Güvenlik Kurumunca başvuru formunun hem işveren hem de vekil tayin edilen kişiler tarafından imzalanmış olmasına bakılmasına rağmen, sözleşmenin vekil tayin edilen kişiler tarafından imzalanması halinde ayrıca işveren konumundaki kişinin imzası aranılmamaktadır.

4-Başvuru ne zaman ve nereye yapılır?

e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin alınması amacıyla yapılacak başvurular, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine yapılmaktadır. Başvurular, işyeri dosyasının tescil edilmesinden sonra yapılabileceği gibi, işyeri bildirgesi ile birlikte, e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu ile eki imza sirkülerinin, vekaletnamenin ve e-Sigorta Sözleşmesinin ibraz edilmesi halinde, işyeri tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından da yapılabilmektedir.

SGK İletişim Bilgileri

E-Posta istanbulsgim@sgk.gov.tr
Faks (212)243 63 63
Telefon (212)372 10 00
Adres İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PÜRTELAŞ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CD. NO:43 PK:34427 FINDIKLI-BEYOĞLU/İSTANBUL

SGK Genel Müdürlüğü Ana WEB Sayfası için Tıklayınız

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ “ALO 170”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 15 Kasım 2010 tarihinde hizmete girdi. İletişim Merkezi çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü;

Soru,
Öneri,
Eleştiri,
İhbar,
Şikâyet,
Başvuru ve taleplerinizi,


etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla kurulmuştur.Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi “ALO 170” i 7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

İletişim merkezimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmakta ve çözüm üretmektedir.

İletişim Merkezimize gelen tüm çağrılara uzmanlarımız doğrudan cevap vermekte ve ilk görüşmede talepler sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Çağrılara hemen cevap üretilemediği durumlarda anında kurum ve kuruluşlarımızla iletişime geçilerek en geç 72 saat içerisinde taleplere cevap verilmektedir.

İletişim Merkezimizde görevli personelin %50’si engelli kişilerden oluşmaktadır.