SGK

SGK Hizmet
SGK Hizmet Sorgulama, Hizmet Dökümü

Part-Time Çalışanlar Gss Primi Ödemek Zorunda Mıdır?İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma, Part-time (Kısmi Süreli) çalışmadır.

İş Kanuna İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde Kısmi süreli çalışma süresini normal çalışma süresinin 3/2 si olarak belirlemiştir. Bu durumda işyerinde normal haftalık çalışma süresi eğer 45 saat ise, haftada en fazla 30 saate kadar yapılan çalışmaları kapsayan, iş sözleşmeleri kısmî süreli iş sözleşmesi olarak tanımlanacaktır. Bu da ayı 4 hafta sayarsak haftada 4 güne, ayda 16 güne kadar olan çalışmaların Kısmî süreli çalışma da üst sınır olacağı kanaatindeyim.

Aile yardımı ödeneği hangi hallerde kesilir?Çalışmayan, ancak bedelsiz olarak kiralanan 400 m2 bir arazide hobi olarak zirai faaliyet yapan ve teknik yardım almak için ziraat odasına kayıt olanların memur olan eşine aile yardım ödeneği verilir mi?

Bu soruyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşte konu açıklanmıştır.

Bu görüşe göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde; Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. hükmü yer almaktadır.

SGK'dan fiili hizmet zammı bildrimi açıklamasıFİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILARLA İLGİLİ YAPILACAK BİLDİRİMLER HAKKINDA DUYURU

Bilindiği gibi, sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilebilmesi için, 5510 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun birinci sütununda yer alan işyerlerinde çalışması ve sözkonusu tablonun ikinci sütununda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalması gerekmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte Genel Müdürlüğümüzce, fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapan işyerleri ile bu işyerlerine Kurumumuzca verilen iş kolu kodları ve bildirim yapılan belge türleri üzerinde yapılan incelemelerde,

Memura emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?30 yılın üzerinde hizmet süresi bulunan memura emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?Memurlara, geçmişe dönük, 30 yılın üzerindeki hizmet süresi için de emekli ikramiye ödenmesine olanak tanıyan tasarı kabul edildi.

Memurlara, geçmişe dönük, 30 yılın üzerindeki hizmet süresi için de emekli ikramiye ödenmesine olanak tanıyan Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

3 AY İÇİNDE ÖDENECEK

Tasarıda, Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan düzenleme ile Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararı öncesinde emekli olanlara 30 yıl üstündeki hizmet sürelerinin her tam yılına karşılık ödenecek ikramiyenin bütçe imkanları çerçevesinde ödenmesine yönelik usul ve esaslar düzenleniyor.

SGK İdari Para Cezaları İndirimli Olarak Nasıl Ödenir?5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenler aleyhine uygulanacak olan idari para cezaları, Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasında; bu cezalarda yapılacak olan indirimler ise aynı maddenin ikinci ve beşinci fıkralarında açıklanmıştır.

Bu yazımızda, Kanunun 102 nci maddesinde öngörülen indirimlerin neler olduğu, hangi fiillerden dolayı uygulanan idari para cezaları için hangi indirimlerden yararlanılabileceği ve tebliğ edilen idari para cezalarının ne şekilde ödeneceği hususlarına yer verilmiştir.

İndirim kapsamına giren fiiller

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin;

Sağlıkta Çalışan Eşlerin Nöbet Sorunu ÇözülüyorAynı kurumda nöbet usulü ile çalışan eşlerin nöbetlerinde düzenleme yapılacak. Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün KİK toplantısında önemli bir kazanıma imza atıldı. Sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından olan, çalışan eşlerin nöbet konusunda, Sağlık-Sen’in eşi çalışan sağlık çalışanlarının çocukları var ise farklı günlerde, çocukları yok ise aynı günlerde nöbet tutması talebi kabul edildi.

Çalışan emekli kendi ayrılırsa tazminat alabilir mi?Çalışan emeklilerin kıdem tazminatı alabilmeleri için önce emekli aylığını kestirip 2-3 ay normal çalıştıktan sonra yeniden emeklilik dilekçesi vermeleri gerekiyor. Böylece 2-3 aylık emekli aylığı kaybı yaşamalarına karşın emekli aylıklarının yanı sıra kıdem tazminatına da kavuşmuş oluyorlar.

Canan Ö. isimli okurumuzun sorusu çalışan emeklilerle ilgili tazminat konusunu gündeme almamızı sağladı. Soru şöyle: Emekli Sandığı'ndan 26 yılımı doldurarak 1999 senesinde emekli oldum. Sonra 1 Ağustos 2001 tarihinde özel bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. Bu yıl itibarıyla 14. yılımı doldurup 15. yılıma girdim.

-Emekli olduğum için, istifa ettiğim veya anlaşmalı ayrıldığım takdirde kıdem tazminatını alabilir miyim?

-Kıdem tazminatını 15 yılım dolduğunda mı yoksa 15. yıla girince mi alabilirim?

Sahte sigortalı göstermenin cezası ne kadar?İşverenin sigortalı gösterdiği kişilerin fiilen çalışması şart. Kendi eşini bile sigortalı olarak bildiren işverenin mutlaka ücret vermesi gerekiyor. Aksi halde 'sahte sigortalılık' kapsamında ağır cezalarla karşı karşıya kalır.

İşçi-işveren kendi işyerlerinden akrabalarını sigortalı gösterebilirler. Ancak işverenin eşinin kendi işyerinden sigortalı gösterilebilmesi için ek bir şart daha söz konusudur. Sigortalılık ilişkisinde fiili çalışmanın olması esastır. Yani işverenin işyerinden sigortalı gösterdiği kişilerin mutlaka işyerinde fiilen çalışıyor olması gerekir. Fiili çalışmaya dayanmayan sigortalılıklar sahte sigortalılık kapsamında değerlendirilmektedir. Bir işveren eşini sigortalı olarak SGK’ya bildiriyorsa, işverenin eşinin mutlaka ücret karşılığı çalışıyor olması gerekmektedir.

İŞ SÖZLEŞMESİ GEREKİYOR

SGK Hizmet Dökümü Açılmıyor!SSK hizmet dökümü servis bağlantısı hatası veriyor,SSK sorgulama ve SGK hizmet dökümü niçin alınamıyor? İşte SSK sorgulama ve SGK hizmet dökümü alma işlemleri...

SSK sorgulamaları sonucu SGK hizmet dökümü alabilir ve ücretiniz ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. SSK sorgulamaları sonucunda ne kadar priminizin yattığını ve ödenmiş gün sayılarınızı öğrenebilirsiniz. SSK sorgulama ve SGK hizmet dökümü almak için sayfamıza bakabilirsiniz.

SSK sorgulamaları artık internet üzerinden kolayca gerçekleştiriliyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar T.C. kimlik numaralarıyla birlikte SSK sorgulamalarını gerçekleştirebiliyor ve SGK hizmet dökümünü alabiliyor.

SGK'dan Kimler Nasıl Okul Harçlığı Alabilir?İzmir’den okurumuza Nuriye C. soruyor: “Bünyamin bey, eşimi Doğu’da terörle mücadelede kaybettim. Liseye giden iki kızım var, bunlar için SGK yeni yıl eğitim yardımı veriyormuş diye duydum, doğru mu? Ben de bunu alabilir miyim? Tek başıma iki çocuk okutuyorum.”

Sayın okurum, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan yardımlardan birini de şehitlerin yetim ve öksüzlerine yapılan yardımlar oluşturuyor.

Devlet her eğitim yılı için ayrı ayrı olmak üzere şehit çocuklarına okul harçlığı veriyor.

Eğitim yılının başlangıcındaki masrafların karşılanmasını amaçlayan bu yardım çocuğun ilkokul, lise veya üniversiteye gitmesine göre artan miktarda veriliyor.

Emeklilere kurban parası mı verilecek?Olası bir erken seçim nedeniyle seçim stratejisi üzerinde çalışan AK Parti üç ayaklı plan geliştirdi. AK Parti seçim stratejisinde değişikliğe gidiyor. Üç ayaklı yeni plan şöyle: Yapılanlar yerine yeni projeler geliştirilip anlatılacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni vaatler oluşturulacak; Partiye puan kaybettiren vekiller listeden çıkarılarak milletvekili listeleri yenilenecek.


SEÇİM STRATEJİSİNİ YENİLEYECEK

Emekli Olduktan Sonra Yeniden Çalışmaya Başlayan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir Mi?Geçim şartlarının zorluğu ve kalifiye personel yetersizliği, ülkemizdeki çalışan emekli işçi sayısının her geçen gün daha da artmasına neden olmaktadır.

Kimisi emekli olduğu işyerinde, kimisi başka bir işyerinde çalışmaya devam eden bu işçilerin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı, kazanacak olmaları halinde, nasıl ve hangi süreler dahilinde hak kazanabilecekleri kimi zaman tereddüt konusu olabilmektedir.Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçinin kıdem tazminatına hak kazanma şartları

Hizmet yılını doldurup yaşı dışarda bekleyen memur, sigortalı olursa neleri kaybeder?Emekli Sandığı emeklisi yaşını beklerken sigorta yada Bağkurlu çalışabilir mi? 3 yıl 6 aydan fazla çalışılır ise Emekli Sandığı emekliliği ve ikramiyesi yanarak son sigortalı olunan kurumdan mi emekli olunur?

Hizmet yılını dolduran ancak yaşını dışarıda iken doldurmak isteyen memurlar ne yapmalıdır? Sorunuz özelinde konuyu değerlendirmekteyiz.

Hatalı İşten Ayrılış Bildirgeleri Nasıl Silinir?SSK kapsamında (5510- 4/a) çalıştırılan sigortalılara ait sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin SGK’ya e-Sigorta kanalıyla, yani internet üzerinden ve sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde gönderilmesi gerekiyor.10 gün içinde bildirgenin silinmesine izin veriliyor.

İşten ayrılış bildirgesinin hatalı düzenlemiş olması halinde, bildirgenin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihe kadar Kuruma müracaat edilmeksizin e-Sigorta kanalıyla silinmesi mümkündür.

Örneğin, 10.9.2015 tarihinde işten ayrılmış bir sigortalıya ait işten ayrılış bildirgesinin 12.9.2015 tarihinde SGK’ya gönderildiği düşünüldüğünde, bildirgenin 20.9.2015 tarihine kadar internet üzerinden silinmesi mümkündür.

Part Time Yarı zamanlı Çalışma Yasası Şartları Belli OlduDoğum yapan işçi ve memurlara part-time çalışma hakkı getirildi. Yasa, birinci doğum sonrasında 2 ay, ikinci doğum sonrasında 4 ay ve üçüncü doğum sonrasında 6 ay boyunca part-time çalışma hakkı tanıyor. Engelli çocuğu olanlar her doğumda 12 ay boyunca part-time çalışabilecek. Doğum sonrası ücretli izin hakkı sona erince part-time çalışma hakkı kullanılabilecek. Part-time çalışanlara ayrıca süt izni verilmeyecek.

Part Time Yarı zamanlı Çalışma Yasası Şartları Çıktı mı?